Veldnorm evenementenzorg

Dagelijks worden vele vrijwilligers en zorgprofessionals ingezet als hulpverlener op evenementen om de veiligheid van bezoekers en deelnemers te garanderen. Binnen de evenementenzorg bestaan verschillende, nogal uiteenlopende ideeën over wat goede en veilige evenementenzorg precies is. Er bestaat daardoor, onder meer bij het publiek, de verschillende organisaties die evenementenzorg leveren en de overheid onduidelijkheid wat precies verwacht kan worden van de evenementenzorg.

Dit heeft er toe geleid dat er na een rondgang onder enkele betrokken partijen in het werkveld een projectgroep is gevormd om veldnormen te ontwikkelen die duidelijkheid moeten verschaffen over wat goede evenementenzorg is. De Veldnorm Evenementenzorg moet duidelijkheid verschaffen over kwaliteit, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en patiëntveiligheid rondom de zorg op evenementen door eerstehulpverleners, zorgprofessionals en zorgorganisaties.

MECgroep BV was betrokken bij de ontwikkleing van de veldnorm namens EHBO biedende bedrijven en onderschreef als één van de eerste de veldnorm die moet leiden tot meer eenduidigheid in de te verlenen zorg.

Uw veiligheid is onze zorg.

Bel 085-7606066 voor meer informatie of bezoek onze website www.mecgroep.nl