AED

MECgroep berekent € 50,00 euro per dag voor huur van een AED. Wij adviseren het afnemen van een AED ook. Waarom rekenen wij hier (extra) geld voor? Gebruik van (verband)middelen is bij een inzet van MECgroep inbegrepen tot een bedrag van € 10,00 per dag. Als de AED daadwerkelijk wordt ingezet moeten de pads en batterijen vervangen worden. Deze kosten kunnen oplopen tot wel € 500,00, afhankelijk van het type AED. Omdat niemand achteraf met hoge kosten geconfronteerd wil worden hebben we besloten om het risico over alle afnemers te dragen. U koopt het risico feitelijk af. Mocht u geen AED wensen dan verlangen wij van u dat u een AED beschikbaar heeft en dat deze gecontroleerd is op compleetheid, functioneren, geldigheidsdatum van pads en een goede batterijstatus. Dit is zeer belangrijk.

Ambulance

MECgroep heeft een aantal volledig uitgeruste ambulances in eigendom die op uw evenement ingezet kunnen worden. Een groot voordeel is dat een aantal medische zaken direct op locatie afgehandeld kan worden zonder tussenkomst van de reguliere ambulance. Dit is voor u als organisatie zeker een meerwaarde. Inzet van de ambulance is maatwerk en geschiedt altijd op aanvraag en naar beschikbaarheid. Een ambulance komt over het algemeen alleen in combinatie met een verpleegkundige. In 2017 geldt een actietarief.

Bananen, tuc, dextro en water

Op evenementen waarbij alcohol geschonken wordt en / of geestverruimende middelen gebruikt worden dient het medisch team voor de juiste behandeling van intoxicaties te beschikken over bananen, tuc, dextro en water. Dit behoort niet tot de standaard EHBO-uitrusting. Wij verzoeken u dan ook voor deze zaken zorg te dragen indien dit voor uw evenement van toepassing is.

Behandelruimte

Om onze hulpverlening goed uit te kunnen voeren is een eigen schone, nette, droge, verwarmde en verlichte behandelruimte erg belangrijk. Hierop kan door instanties gecontroleerd worden. Wij kunnen desgewenst in een behandelruimte voorzien. Heeft u zelf een ruimte? Zorg dan alstublieft voor voldoende ruimte, een tafel en stoelen. Inloop van mensen die niets met de hulpverlening te maken hebben wordt als storend en ongewenst ervaren.

Bikers

MECgroep denkt graag met u mee. Zo hebben we op verzoek van een aantal afnemers geïnvesteerd in de mobiliteit op uw evenement. We hebben de beschikking over bikes waarmee onze hulpverleners zich op uw evenement over het terrein kunnen bewegen. Inzet van bikers altijd na onderlinge afstemming. Een biker kan nooit grote afstanden overbruggen. Dan is inzet van een ambulance, of andersoortig gemotoriseerd vervoermiddel een optie. We denken graag met u mee en treden omtrent de mobiliteit graag nader met u in overleg.

Brandveilige hulpverleningstent 4 x 4 meter

MECgroep heeft professionele hulpverleningstenten beschikbaar met een afgeschermde werkruimte zonder inkijk. Diverse overkoepelende organisaties en overheden eisen een afgeschermde behandelingsruimte. Deze tenten zijn brandveilig, klasse A, gelabeld en hebben een afmeting van 4 x 4 meter. De herkenbaarheid is met de wit met rode kleuren en EHBO-signalering uitermate helder. Met de inzet van onze professionele hulpverleningstent onderscheidt u zich van anderen. Opbouwtijd is één doorbelast uur per man, twee man.

EHBO Alcohol/Drugs

Op verzoek kunnen wij in plaats van een standaard EHBO’er ook een EHBO’er met het aanvullende diploma Alcohol/Drugs inzetten. Deze zijn getraind in levensreddende handelingen, snel inzicht in het klinische beeld van de patiënt en het herkennen van gebruik van verschillende drugssoorten. Daarnaast hebben ze veel meer bevoegdheden. Een EHBO’er met deze vaardigheden kan het verschil maken. Informeer naar de mogelijkheden.

EHBO-signalering

Veel vergunningen schrijven een duidelijk EHBO-signalering voor. Hierin kunnen wij voorzien door middel van diverse soorten EHBO-banners en diverse soorten EHBO-beachvlaggen. Hierdoor voldoet u aan de vergunningsvoorwaarden en is de locatie van de EHBO-post duidelijk aangegeven. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Ervaring en referenties

Onze hulpverleners hebben een ruime ervaring op een diversiteit aan evenementen. Hierdoor is geen evenement ons vreemd. Wij richten ons op de kleine- en middelgrote (inter) nationale evenementen. Een bezoekersaantal van 10.000 mensen is ons niet vreemd. Wij zetten altijd de meest geschikte hulpverlener op het evenement in conform het principe juiste man, juiste plaats. Op verzoek kunnen wij u referenties sturen.

Inrichting behandelruimte

Onze hulpverleners komen standaard met een hulpverleningstas. Is er meer nodig, zoals een behandeltafel of een brancard, dan kunnen we dat voor u regelen. Dat dienen we echter dan wel te weten. Geef ruim van te voren op wat u nodig heeft en wij zorgen er voor. Informeer naar de mogelijkheden.

Instructeurs en opleidingen

MECgroep heeft een aantal instructeurs die diverse opleidingen mogen geven. Hierdoor kunnen we onze mensen zelf opleiden en hun kennis op peil houden en uitbouwen. Ons opleidingspakket bevat vele soorten opleidingen die gericht zijn op hulpverlening en veiligheid. Deze opleidingen zijn wereldwijd erkend. Vraag naar de mogelijkheden.

Internationale bevoegdheden

Onze mensen hebben internationale bevoegdheden. Wij werken met wereldwijd erkende diploma’s. Onze mensen kunnen op locatie altijd hun geldige diploma aan u tonen. Door deze internationale bevoegdheden worden we zowel in binnen- en buitenland ingehuurd en voldoen we altijd aan de plaatselijke regelgeving.

Hulpverleningstent 3 x 3 meter

Heeft u voor onze medewerkers geen afgeschermde ruimte nodig, maar ook geen locatie waar onze mensen hun werk droog kunnen doen, dan is de inzet van onze 3 x 3 meter hulpverleningstenten een mogelijkheid. Deze tenten zijn niet brandveilig en hebben inkijk. Er kan ook niet afgeschermd gewerkt worden. Wel zijn er wanden beschikbaar waarmee deze tenten afgesloten kunnen worden. Opbouwtijd is een half belast uur.

Kantoorkosten / handling

Bij elke opdracht rekent MECgroep BV een klein bedrag voor kantoorkosten en handling.

Klein (verband) materiaal

MECgroep BV rekent bij iedere inzet een klein bedrag voor klein (verband) materiaal. Dit vindt u terug in de offerte en op de factuur.

Maatwerk uniformering

Onze hulpverleners hebben erkende en opvallende hulpverleningskleding aan. Op verzoek kunnen wij u foto’s sturen van de kleding. Vanuit een stuk klantgerichtheid kunnen wij de kleding per evenement aanpassen aan de wensen van de opdrachtgever. Soms zijn fluorkleuren niet wenselijk. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Tv-opnamen. We kunnen in veel wensen voorzien. Vraag naar de mogelijkheden.

Mobiel Medische Container

MECgroep heeft een volledig als EHBO-post/ambulance uitgeruste Mobiele Medische Unit ter beschikking die als vaste post op uw locatie ingezet kan worden. Naast het voorhanden hebben van een afgeschermde behandelruimte is ook de herkenbaarheid een reden om de Mobiele Medische Unit in te zetten op uw evenement. Het geeft u als organisatie een zeer professionele uitstraling. De Mobiele Medische Unit wordt niet als rijdende ambulance ingezet. De bemensing kan in onderling overleg afgestemd worden. In 2017 geldt een actietarief.

Opschaling naar “luxe”

MECgroep biedt u, na onderlinge afstemming, de mogelijkheid om een upgrade op de kleding te doen. Heeft uw evenement een luxe karakter en is onze zeer opvallende goedgekeurde hulpverlenerskleding teveel opvallend, dan kunnen we opschalen naar kostuums. U kunt hierover met ons in contact treden. Onze standaard hulpverleningskleding is overigens de officiële kleding voor hulpverleners en zeer herkenbaar.

Overige dienstverlening

MECgroep kan u op verzoek ook helpen aan servicemedewerkers, officiële brandwachten, reddingsboten met oppervlakteredders/duikers etc. Graag treden wij hierover met u in overleg. Zie ook onze website www.mecgroep.nl voor meer informatie.

Rapportage

MECgroep BV kan u na afloop van het evenement van schriftelijke rapportage voorzien inzake het aantal inzetten. Hier staat vermeld welke inzetten er zijn gedaan en welke behandeling is gegeven. Persoonsgegevens worden altijd geanonimiseerd.

Partytent budget 2,5 x 2,5 meter

Heeft u voor onze medewerkers geen afgeschermde ruimte nodig, maar ook geen locatie waar onze mensen hun werk droog kunnen doen, dan is ook de inzet van onze 2,5 x 2,5 meter partytenten budget een mogelijkheid. Deze tenten zijn ook niet brandveilig en hebben inkijk. Er kan ook niet afgeschermd gewerkt worden. Opbouwtijd is 0,25 belast uur. Deze tenten kunnen maar geringe wind verdragen en zijn hooguit aan twee zijden dicht.

Rolstoel

Op sommige evenementen is het makkelijk een rolstoel aanwezig te hebben. Hiermee kunnen we slachtoffers verplaatsen naar de behandelruimte. Een rolstoel kunt u bij MECgroep BV eenvoudig mee huren. U kunt de rolstoel aankruisen op de opdrachtbevestiging.

Portofoons

Als u gebruik maakt van onze medewerkers is onderlinge communicatie een pré. Als u zelf geen portofoons tot uw beschikking hebt kan MECgroep BV daar in voorzien. U kunt de portofoons eenvoudig bestellen door een kruisje op de opdrachtbevestiging.

Stromend water

Op evenementen is (stromend) water voor de aanwezige hulpverleners erg belangrijk. Denk aan het reinigen van handen, schoonmaken van wonden, koelen bij verbrandingen, spoelen van ogen etc. De aanwezigheid van water is een must. Indien mogelijk stromend water. Is dat onmogelijk dan verlangen we voldoende flessen of containers water.

Toiletruimte

In verband met de hygiëne schrijft de vergunning vaak voor dat er voor het medisch team sanitaire ruimte beschikbaar die niet door bezoekers van het evenement wordt gebruikt. Ook als de vergunning dit niet voor schrijft is dit meer dan wenselijk. Zowel voor ons als voor onze potentiele cliënten in verband met infectie.

Verpleegkundige

MECgroep kan de inzet van de medewerkers ook opschalen. Zo kunnen we in plaats van een EHBO’er ook een verpleegkundige inzetten. MECgroep heeft de beschikking over diverse verpleegkundigen met uiteenlopende specialisaties. Groot voordeel is dat er meer lokaal afgehandeld kan worden omdat een verpleegkundige meer kennis en bevoegdheden heeft. Het maakt de inzet ook professioneler.

Verstrekking aanverwante zaken

Ook krijgen wij, evenement- en seizoenafhankelijk, veelvuldig vragen omtrent zonnebrandcrème, tampons, maandverband, deet, muggenspray, azaron en andere beetbestrijding. Ook deze middelen behoren niet tot de standaard EHBO-uitrusting. Op verzoek kunnen we voor deze middelen zorgdragen. Wij verzoeken u dit dan tijdig aan te geven.

Waterongevallen

Wij kunnen u met kennis en ervaring ondersteunen bij incidenten die te maken hebben met waterongevallen. De medewerkers die we hier voor inzetten zijn bevoegd en bekwaam. Het toedienen van zuurstof behoort hierbij. Wij waterongevallen is adequate hulp direct noodzakelijk. Overweeg de risico’s op uw evenement en overweeg ook of hulpverlening bij waterongevallen noodzakelijk is. Wij informeren u graag verder.

Zelfhulpmiddelen

Op diverse evenementen komt veelvuldig de vraag naar zelfmedicatie zoals paracetamol, ibuprofen, hooikoortstabletten etc. Dit zijn materialen die niet tot de standaard EHBO-uitrusting behoren. In principe worden deze, tenzij anders afgesproken, ook niet verstrekt. U kunt uw wensen hieromtrent aangeven.

Zuurstof

Een aantal van onze medewerkers is getraind in- en bevoegd om- zuurstof toe te dienen. Zuurstof kan levensreddend zijn. Zuurstof is medicatie. Derhalve zal gebruik van zuurstof slechts toegepast kunnen worden als daar vooraf schriftelijk duidelijke afspraken over gemaakt zijn. Daarnaast is zuurstof slechts beschikbaar tegen een meerprijs. Vraag naar de mogelijkheden.